FONTOS tudnivalók és szállítási feltételek    Adatvédelmi nyilatkozat    Az áruház kezelése
 Bejelentkezés:  Bevásárlókosár:
E-mail Jelszó
  
  Új vásárló
Összesen
0Ft
Kategóriák

Patronos gyantázógép (5)

Gyantapatron 15-80ml (10)

Gyantapatron 100ml (12)

Görgőfej (6)

Lehúzócsík (11)

Segédanyag gyantázáshoz (17)

Elasztikus filmgyanta (6)

Hagyományos gyantázás (12)

Paraffinkezelés (2)

Egyszer használatos (15)

RefectoCil (17)

 
Gyártók
 
Kiemelt termékek
Lehúzócsík tekercs, C típus, PERFORÁLT
Lehúzócsík tekercs, C típus, PERFORÁLT
2.895Ft
 
Újdonságok
Gyantalemosó Olaj 100ml
Gyantalemosó Olaj 100ml
595Ft
 
GyorskeresésÖsszetett keresés
 
Friss hírek

 
Magyar
 
Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató

Az Ecowax Kft. (a továbbiakban Társaságunk) adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza és azt az alábbi dokumentumban rögzíti.
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, adatfeldolgozó az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.
Társaságunk felhívja a figyelmet arra, hogy jelen webáruház felhasználói regisztrációs nyilatkozatuk alapján szakmai tevékenységük érdekében regisztrálnak (kozmetikus, kereskedő, egyéni vagy társas vállalkozó) vállalkozásuk képviseletében és érdekében regisztrálják  döntően vállalkozási adataikat. Az ilyen adatok alapesetben nem minősülnek személyes adatnak, azonban bizonyos esetekben tartalmazhatnak személyes adatnak minősülő elemeket is, ezeket Társaságunk és az adatfeldolgozók egyaránt személyes adatként kezelik.
I.
Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:
 
Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Ecowax Kft.
Székhely: 2700 Cegléd, Alkotmány u. 40.
Telefonszám: 53/318-698, munkanapokon 8-16 óráig
Weblap: www.ecowax.hu
E-mail: info(ittakukachelye)ecowax.hu
Egyéb adatok: lásd az ÁSZF-ben.
 
Adatfeldolgozás:
 Webáruház üzemeltetése: EV2 Internet Kft. 1149 Budapest, Róna út 120-122.
Csomagküldemények: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Postai küldemények: Magyar Posta Zrt., 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Banki adatok feldolgozása: K&H Bank Zrt., 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Számviteli adatfeldolgozás: Ventus Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., 2700 Cegléd, Köztársaság út 14.
Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat. Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket. Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő. Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat. Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.
 
Adatvédelmi tisztviselő:
Társaságunk nem köteles külön adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, tekintettel arra, hogy Társaságunk főtevékenysége (illatszer-nagykereskedelem) és egyéb tevékenységei jellegénél fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelése nem valósul meg, nem alkalmazunk viselkedésalapú reklámokat és egyéb a rendeletben nevesített kockázati tényező sem áll fenn.
 
Adatvédelmi kérelmek:
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 2700 Cegléd, Alkotmány u. 40. címre vagy elektronikusan az info(ittakukachelye)ecowax.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.
 
Külföldi adattovábbítás:
Az adatkezelő részéről nem történik személyes adatok külföldre történő továbbítása. A cookie kezelésnél részletezett analitikai célú látogatás-statisztikai elemzési adatok ugyan külföldre kerülnek továbbításra (pl. Google - GDPR Európai Gazdasági Térségen belülre vagy azon kívülre USA) ezek azonban általános jellegű, az érintett azonosítására nem alkalmas adatok. 
II.
Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, tartalma és időtartama:
Adatkezelési célok:
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) A kereskedelmi tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevők adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b)lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése (külön szabályzatban meghatározott feltételekkel);
d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
e) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése
f) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából
 
Adatkezelés jogalapja: 
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, érdekmérlegelés alapján
 
 Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a)   a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b)  kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság
c)  a munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok
d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
f) online regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 
Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:
beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről
 Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja
 
A webáruház tevékenységhez kezelt adatok:
A webáruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott céges vagy személyes adatok: cégnév, székhely címe, telephely címe, küldemény kézbesítésének címe, vállalkozói adószám, vállalkozói regisztrációs szám,  e-mail cím, telefonszám, név, az érintett által megtekintett és megrendeléseikor vásárolt termékek, az érintett által alkalmazott átvételi és fizetési mód, az érintett vásárlásainak tételösszege. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és a webáruház üzemeltetője mint adatfeldolgozó fér hozzá.
 
Cookie-kezelés szabályai:
A Társaság és annak webáruháza minden hasonló célú weblaphoz hasonlóan a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében az érintett számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) vagy más néven "süti"-t helyez el. A cookie-k egy része az alapvető működéshez szükséges, míg a marketing célú cookie-k célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. Utóbbi kategóriába tartoznak azon statisztikai célú cookie-k is melyek a weblap használatáról szolgáltatnak analitikai adatokat (pl hányan néztek meg egy adott termékoldalt) de a felhasználó egyedi azonosítására nem alkalmasak. Google, Facebook és más közösségi oldal belépési adataival történő belépést a webáruház adatvédelmi és biztonsági okokból nem engedélyez. A cookie-t az érintett bármikor képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa vagy a böngészőből történő kilépéskor automatikusan törölje. A webáruház használata során a cookie-k engedélyezése vagy tiltása egy felugró ablakban lehetséges. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű. Az alábbi hivatkozásokra kattintva megtalálja a legnépszerűbb böngészők cookie-kezelés beállításának menetét:
Chrome
Firefox
 Internet Explorer 11
 
Az adatkezelés időtartama:
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év. A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év, illetve online vagy írásos regisztrációkor megadott hozzájárulás esetén annak visszavonásáig. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
 
III.
Érintetti jogok:
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak:
a)   hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b)   amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c)   törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d)   az adat kezelésének korlátozása;
e)   a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f)    személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g)   bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h)   tiltakozás a személyes adat használata ellen.
 
IV.
 Adatvédelmi incidens:
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is. Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából. Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
  
 V.
 Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

VI.
 Tájékoztatás a nyilvántartásokról:
Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti: adatkezelések nyilvántartása, adattovábbítás nyilvántartása, adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása, adatvédelmi incidensek nyilvántartása, érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása, adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása, „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása, előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása.

VII.
 A számítástechnikai adatok védelméről és az érintettek együttműködéséről:
Társaságunk mint adatkezelő és az adatfeldolgozók minden tőlük telhetőt megtesznek a maximális adatbiztonság érdekében. Ugyanakkor Társaságunk felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy felelős magatartással maga is hozzájárulhat az adatvédelmi incidensek elkerüléséhez. Felhasználónevét és jelszavát tartsa biztonságban, időről-időre változtassa azt meg, soha ne használjon azonos jelszót különböző honlapokon, a webáruház használatát követően lépjen ki a „Kijelentkezés” gomb használatával és böngészőjét zárja be. Számítógépe operációs rendszerét frissítse rendszeresen, alkalmazzon naprakész vírusvédelmi csomagot, védekezzen a billentéseket regisztráló keyloggerek ellen. Ne használja honlapunkat/webáruházunkat (és általánosságban más, belépést igénylő szolgáltatást sem) ha nyilvános Wi-Fi szolgáltatással (pl. repülőtéren, étteremben stb..) kapcsolódik az internethez. Kövesse figyelemmel milyen adatvédelmi beállításokat eszközölt saját számítástechnikai eszközén és az az azon futó szoftverek beállításaiban (ezen belül különösképp böngészője beállításaiban), a böngészőben lehetőleg ne tároljon el személyes adatokat és jelszavakat, szükségtelen cookie-kat, ezek rendszeres törléséről gondoskodjon. Ha adataival vagy belépési jelszavával kapcsolatban bármilyen visszaélést vagy rendellenességet tapasztal, haladéktalanul értesítse ügyfélszolgálatunkat.

 Kelt: Budapest, 2018. május 21.
 Ecowax Kft.

Folytatás